Your message was sent successfully

Hjälp människorna i Filippinerna

Dela

Tyfonen Haiyan har drabbat miljontals människor på Filippinerna. Copperhill Mountain Lodge har idag bidragit med katastrofhjälp motsvarande en promille av årets omsättning. Samtidigt utmanar vi alla andra företag att göra likadant.

Copperhill Mountain Lodge har valt att stödja UNICEF.
Din gåva behövs nu. Tyfonen Haiyan som har dragit in över Filippinerna har drabbat miljontals människor. Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF finns på plats och har som högsta prioritet att rädda barns liv, genom att få ut mediciner, mat, rent vatten och hygienartiklar till de drabbade barnen och deras familjer.
http://unicef.se/ge-pengar/katastrofhjalp-tyfon