Your message was sent successfully

Vad betyder magiskt för dig?

Dela

När vi läser gästenkäter återkommer ofta ordet ”magiskt”. Vi har aldrig kunnat sätta fingret på exakt vad som menas, utan har förstått är att det är en högst personlig känsla. Trots det har vi gjort ett försök att beskriva vad magiskt betyder för oss som arbetar här, i kanten av skogsbrynet …