Boka rum
till garanterat bästa pris
BOKA RUM
Konferens & event
BOKA MÖTE

Hållbarhet

Hållbarhet & socialt ansvar

Miljöpolicy

Copperhill Mountain Lodge förbinder sig att:
– Överträffa, och när det är möjligt, ligga steget före alla lagstadgade miljökrav och föreskrifter.
– Kontinuerligt bedriva förebyggande arbete när det gäller att minimera miljöbelastningen från företagets aktiviteter.
– Reducera användningen av icke förnyelsebara material, kemikalier, vatten och energi.
– Genomföra åtgärder för att minimera avfallsmängden och transporter i samband med företagets drift.

Copperhill Mountain Lodge tar särskilt ansvar för det globala klimatet och sätter därför stort fokus på företagets energiförbrukning.

Copperhill Mountain Lodge kommer att uppnå detta med hjälp av attitydförändrande arbete, utbildning, användning av den mest tillgängliga och ändamålsanpassade tekniken samt anpassning av företagets drift. Miljö-och resurshänsyn ska väga tungt för alla beslut som fattas.

Miljöcertifiering
Genom projektet Operation Penguin kommer Copperhill Mountain Lodge under 2012 att certifieras enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Operation Penguin är namnet på det miljöprojekt som är implementerat på alla Nordic Choice-hotell i Skandinavien. Detta innebär bland annat att alla hotell sedan 2009 är godkända och certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 med Det Norske Veritas som certifieringsorgan. Då Copperhill Mountain Lodge förvärvades av Nordic Choice i september 2009, blev detta också startskottet för vårt eget arbete med Operation Penguin.

ISO 14001 är bara ett av de miljöcertifikat som finns. Att vi valt att arbeta utifrån just detta beror på att det går bäst ihop med våra visioner och de miljöaktiviteter vi vill bidra med. Centralt för ISO-standarden är arbetet med ständiga förbättringar, vilket passar oss utmärkt eftersom vi anser att ett effektivt miljöarbete måste vara både dynamiskt och ambitiöst.

Förnyelsebar energi
För att minska våra koldioxidutsläpp, har Copperhill Mountain Lodge investerat i en egen bergvärmeanläggning. Med hjälp av bergvärmepumpar omvandlas solenergin som är lagrad i marken, till energi som värmer hotellet under årets kalla månader. På detta vis får vi en miljöanpassad uppvärmning och dessutom betydligt lägre värmekostnader.

Ekologisk frukost
Vi vill ge våra gäster den sundaste och bästa frukosten och bidra till en ökad efterfrågan på ekologisk mat. Det innebär att det ska finnas ekologiska alternativ när det gäller bröd, dryck, ägg, frukostblandningar, kaffe och pålägg. Våra gäster ska kunna äta en komplett frukost som består av enbart ekologiska varor.

Varför ekologiskt?
Ekologisk mat är bättre för djuren, miljön och vår hälsa. Ekologiska råvaror produceras på naturens villkor och med minimal användning av tillsatser.

Produktionen tar i största möjliga grad hänsyn till djurens naturliga beteende och behov och naturens egna processer är centrala vid framställningen av foder, kompost och gödsel.
Ekologisk matproduktion är bättre för miljön än konventionell matproduktion. Det beror på att energiförbrukningen är lägre och att konstgödsel och besprutningsmedel inte används, vilket bidrar till lägre utsläpp av klimatgaserna koldioxid och lustgas.

Inom det ekologiska jordbruket slipper man många av de hälsoproblem som besprutningsmedlen i det konventionella jordbruket orsakar.

Socialt ansvar
Copperhill Mountain Lodge stödjer organisationen NetWorks, som sedan tio år tillbaka verkar i Rumänien. Här ger man stöd till utsatta barn och familjer i form av ved och mjöl, men även med hjälp till självhjälp och utbildning. Många familjer bor i lerhus utan vare sig el eller rinnande vatten. De flesta familjer är romer. Sedan 1 januari 2012 skänker vi 1 krona per rumsnatt till NetWorks arbete i Rumänien. Dessutom är våra arbetsuniformers förkläden och flugor av läder designade av organsiationens förgrening Dece Clothing och uppsydda av kvinnorna i dessa familjer som ett led i organisationens arbete med hjälp till självhjälp.

I Åre är vi många som är involverade i samma organisation. Ungdomar från byn har varit på studieresor och många individer har blivit starkt engagerade och åker till Rumänien regelbundet. På Copperhill Mountain Lodge håller vi oss informerade, inspirerade och uppdaterade genom att involvera vår personal och bjuda in föreläsare som berättar om sina resor till romernas Rumänien. Vi söker ständigt nya samarbeten med organisationen och säljer bland annat handsydda mössor på plats på hotellet.

 

@copperhillmountainlodge

På Instagram just nu
Copperhill på Instagram