Betalning och avbokningsregler

Här kan du läsa om våra aktuella avbokningsregler, tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar.

Förskottsbetalning
10 dagar efter bokningstillfället ska 25% av bokningens totala värde betalas in för att undvika avbokning. Resterande 75% ska betalas in senast 60 dagar innan ankomstdag. 

Betalning sker via kreditkort där ni loggar ni in på self service portalen enligt er bekräftelse. Ni kan även betala via Bankgiro: 443-6861 .Vid betalning via Bankgiro vänligen hänvisa till ert bokningsnummer under meddelande. Vid betalning med presentkort ska presentkortsnumret uppges vid bokningstillfället och presentkortet ska lämnas i receptionen vid ankomst. 

Avbeställningsskydd: 
Copperhill Mountain Lodge erbjuder avbeställningsskydd för individuella bokningar. Pris för avbeställningsskyddet är 450 SEK (totalt per rum och vistelse)  Observera!  Avbeställningsskyddet  måste betalas in samtidigt som den första inbetalningen för att vara giltigt.

BOKNINGAR MED ANKOMST MAJ – NOVEMBER

Bokningar med avbeställningsskydd

Fri avbokning 4 veckor fram till ankomstdag, görs avbokningen senare än 4 veckor innan ankomst debiteras avbeställningsskydd + administrationskostnad (500 SEK)

Bokningar utan avbeställningsskydd
Fri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst minus avbeställningsskydd + administrationskostnad (500 SEK)
Avbokning senare än 4 veckor innan ankomstdag: 100% debitering av bokningens värde


BOKNINGAR MED ANKOMST DECEMBER – APRIL

Bokningar med avbeställningsskydd 
Vid avbokningminst 61 dagar före ankomstdag återbetalas inbetalt belopp förutom avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift på 500 SEK. Vid avbokning senare än 60 dagar fram till ankomstdag återbetalas inbetalt belopp förutom avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift på 500 SEK mot uppvisande av sjukintyg

Bokningar utan avbeställningsskydd:
Vid avbokning  minst 61 dagar innan ankomstdatum debiteras 25% av bokningens värde
Vid avbokning 60 dagar eller senare innan ankomst debiteras 100% av bokningens värde

The Villa
I samband med bokningstillfället kan du teckna ett avbeställningsskydd. Pris för avbeställningsskydd är 10% av bokningens totala värde. Avbeställningsskyddet ger dig rätt till återbetalning vid avbokning i följande fall:
a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar beställaren, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.

Intyg från läkare, myndighet eller civilförsvar krävs för att styrka ovanstående förhinder. Intyget ska sändas till oss senast 10 dagar efter avbokningstillfället. På läkarintyget ska framgå undersökningsdatum, resultat eller diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för Gästen att utnyttja bokningen. Gästen har inte rätt att avboka om inte intyget klart visar att sjukdomen är av akut karaktär. För att avbeställningsskyddet ska gälla krävs att namn och personnummer på samtliga medresenärer i sällskapet har lämnats i samband med bokningstillfället.

 Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, epidemi, pandemi, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens (Copperhill Mountain Lodges) kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd eller återbetalning.

KONTAKT

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss på telefon +46 (0)647-143 00 eller maila info@copperhill.se

Rulla till toppen