Avbokningsregler

Här kan du läsa om våra aktuella avbokningsregler, tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar.

Förskottsbetalning
10 dagar efter bokningstillfället skall 25% av bokningens totala värde betalas in för att undvika avbokning. Resterande 75% betalas in senast 60 dagar innan ankomstdag. 

Betalning sker via kreditkort där du loggar ni in på self service portalen du når via din bekräftelse.  

Du kan även betala via bankgiro: 443-6861 .Vid betalning via bankgiro vänligen hänvisa till ditt bokningsnummer under meddelande. 

Vid betalning med presentkort ska presentkortsnumret uppges vid bokningstillfället och presentkortet lämnas i receptionen vid incheck. 

Avbeställningsskydd: 
Copperhill Mountain Lodge erbjuder personligt avbeställningsskydd för individuella bokningar. Pris för avbeställningsskydd är 450 SEK/rum inkl moms. Vänligen observera! Om avbeställningsskyddet ska gälla måste avbeställningsskyddet betalas in samtidigt som den första inbetalningen. Avbeställningsskyddet gäller per rum. 

Avbokningar med avbeställningsskydd  (skall läggas till vid bokningstillfället):  
Avbokning fram till 10 dagar efter bokningstillfället sker helt kostnadsfritt.
Bokningar med ankomst innan 19 december 2020 kan avbokas utan läkarintyg t.o.m. 24 timmar innan ankomst. Hela det inbetalda beloppet förutom avbeställningsskydd samt expeditionsavgift (tot. 950 SEK) återbetals vid avbokning. För bokningar med ankomst efter 19 december krävs läkarintyg vid avbokning.

Avbokningar skall alltid ske via telefon eller mail direkt till hotellet. 

Om du har bokat en behandling kan denna av- eller ombokas utan kostnad senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. 

Avbokning utan avbeställningsskydd: 
Avbokning innan 10 dagar efter bokningstillfället sker helt kostnadsfritt. Avbokning efter 11 dagar efter bokningstillfället debiteras med 25% av bokningens totala värde. 61 dagar innan ankomstdatum debiteras 100% av bokningens totala värde. 

Om du har bokat en behandling kan dennaa av- eller ombokas utan kostnad senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. 

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, pandemi, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utbetala skadestånd

KONTAKT

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss på telefon +46 (0)647-143 00 eller maila info@copperhill.se

Scroll to Top