Avbokningsregler

Här kan du läsa om våra aktuella avbokningsregler för dig som har gjort en bokning hos oss på Copperhill Mountain Lodge.

Förskottsbetalning krävs – 10 dagar efter bokningstillfället ska 25% av bokningens totala värde betalas in för att undvika avbokning. Resterande 75% ska betalas in senast 60 dagar innan vistelsen ankomstdag. 

Betalning sker via kreditkort där ni loggar ni in på self service portalen enligt er bekräftelse, se pinkod här till vänster och klicka direkt på länken. 

Ni kan även betala via bankgiro: 443-6861 .Vid betalning via bankgiro vänligen hänvisa till ert bokningsnummer under meddelande. 

Vid betalning med presentkort ska presentkortsnumret uppges vid bokningstillfället och presentkortet ska lämnas i receptionen vid ankomst. Presentkortets giltighetstid ska gälla under hela vistelsen.  

Avbeställningsskydd: 
Copperhill Mountain Lodge erbjuder ett personligt avbeställningsskydd för individuella bokningar. Pris för avbeställningsskydd är 450 SEK/rum inkl moms. Observera, om avbeställningsskyddet ska gälla måste avbeställningsskyddet betalas in samtidigt som den första inbetalningen. Avbeställningsskyddet gäller per rum. 

Avbokningar med avbeställningsskydd (för samtliga i rummet)  – ska beställas vid bokningstillfället:  
Avbokning fram till 10 dagar efter bokningstillfället sker utan kostnad. Vid avbokning tidigare än 60 dagar före bekräftad ankomstdag återbetalas inbetalt belopp förutom avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift på 500 SEK vid uppvisande av läkarintyg.

Eventuella avbokningen ska ske via telefon eller via mail direkt till hotellet. 

Om ni har bokat en behandling kan dessa av- eller ombokas utan kostnad senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. 

Avbokning utan avbeställningsskydd: 

Avbokning innan 10 dagar efter bokningstillfället, innan första inbetalningen, sker utan kostnad. Avbokning efter 11 dagar efter bokningstillfället debiteras med 25% av bokningens totala värde. 61 dagar innan ankomstdatum debiteras 100% av bokningens totala värde. 
Om ni har bokat en behandling kan dessa av- eller ombokas utan kostnad senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. 

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, pandemi, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd

KONTAKT

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss på telefon +46 (0)647-143 00 eller maila info@copperhill.se

Scroll to Top