Betalning och avbokningsregler

Här kan du läsa om våra aktuella avbokningsregler, tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar.

Förskottsbetalning
10 dagar efter bokningstillfället ska 25% av bokningens totala värde betalas in för att undvika avbokning. Resterande 75% ska betalas in senast 60 dagar innan vistelsen ankomstdag. 

Betalning sker via kreditkort där ni loggar ni in på self service portalen enligt er bekräftelse. Ni kan även betala via bankgiro: 443-6861 .Vid betalning via bankgiro vänligen hänvisa till ert bokningsnummer under meddelande. Vid betalning med presentkort ska presentkortsnumret uppges vid bokningstillfället och presentkortet ska lämnas i receptionen vid ankomst. 

Avbeställningsskydd: 
Copperhill Mountain Lodge erbjuder ett personligt avbeställningsskydd för individuella bokningar. Pris för avbeställningsskydd är 450 SEK/rum inkl moms. Observera, om avbeställningsskyddet ska gälla måste avbeställningsskyddet betalas in samtidigt som den första inbetalningen. Avbeställningsskyddet gäller per rum. 

Avbokningar med avbeställningsskydd (för samtliga i rummet)  – ska beställas vid bokningstillfället:  
Vid avbokning tidigare än 60 dagar före bekräftad ankomstdag återbetalas inbetalt belopp förutom avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift på 500 SEK. Vid avbokning efter 60 dagar fram till ankomstdag återbetalas inbetalt belopp förutom avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift på 500 SEK vid uppvisande av läkarintyg.

Alla avbokningar ska ske via telefon eller mail direkt till hotellet. 

Behandlingar kan av- eller ombokas utan kostnad senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. 

Avbeställning under rådande pandemi
Du som pga rådande reserestriktioner i ditt hemland med anledning av COVID-19 inte kan resa kan boka av 16 dagar innan ankomst om avbeställningsskydd tecknats. Hela beloppet förutom avbeställningsskydd (450 kr/rum) samt expeditionsavgift om 500 kr betalas då tillbaka.

Avbokning utan avbeställningsskydd: 
Avbokning innan 10 dagar efter bokningstillfället, innan första inbetalningen, sker utan kostnad. Avbokning efter 11 dagar efter bokningstillfället debiteras med 25% av bokningens totala värde. 61 dagar innan ankomstdatum debiteras 100% av bokningens totala värde. 
Behandlingar kan av- eller ombokas utan kostnad senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. 

The Villa
I samband med bokningstillfället kan du teckna ett avbeställningsskydd. Pris för avbeställningsskydd är 10% av bokningens totala värde. Avbeställningsskyddet ger dig rätt till återbetalning vid avbokning i följande fall:
a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar beställaren, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.

Intyg från läkare, myndighet eller civilförsvar krävs för att styrka ovanstående förhinder. Intyget ska sändas till oss senast 10 dagar efter avbokningstillfället. På läkarintyget ska framgå undersökningsdatum, resultat eller diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för Gästen att utnyttja bokningen. Gästen har inte rätt att avboka om inte intyget klart visar att sjukdomen är av akut karaktär. För att avbeställningsskyddet ska gälla krävs att namn och personnummer på samtliga medresenärer i sällskapet har lämnats i samband med bokningstillfället.

 Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, epidemi, pandemi, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens (Copperhill Mountain Lodges) kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd eller återbetalning.

KONTAKT

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss på telefon +46 (0)647-143 00 eller maila info@copperhill.se

Scroll to Top